Voćne sadnice - Kruševac

Aprilski radovi u voćnjaku

Đubranje u voćnjacima;
Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
Uklanjanje mladih izdanaka u malinjacima i kupinjacima;
Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;

Uništavanje korova herbicidima u većim voćnim zasadima, a u manjim voćnjacima korov se uništava plitkim okopavanjem do desetak cm. Tako će voćnjak biti čist od korova, a zemljište će sačuvati u voćkama neophodnu vlagu.
Scroll