Voćne sadnice - Kruševac

Priprema sadnica za prodaju

Sadnice voća, loznog kalema i sadnice ruža iz našeg rasadnika su upakovane u velike, čvrste, polietilenske kese, obložene su čvrstom kartonskom kutijom.

Korenov sistem je u vlažnom supstratu. Upakovane sadnice potpuno su zaštićene od isušivanja i oštećenja.

Svi naši proizvodi poseduju dokumenta izdata od strane Ministarstva poljoprivrede, koje u toku godine, nekoliko puta kontroliše naše proizvode.
– Sertifikat
– Zdravstveno uverenje
– Transportno uverenje
– Otpremnica
– Deklaracija proizvođača
– Faktura
Scroll