Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice badem – Ferragnes

Voćne sadnice badem – Ferragnes

Sadnice badema Ferragnes su poreklom iz Francuske. Prosečna masa jezgra je 1,68grama, a popunjenost (randman) je oko 41%. Nema dvostrukih jezgara.
Sazreva krajem septembra, početkom oktobra.
Preporučujue se podloga Vinogradarska breskva.

Scroll