Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice breskva – Springtajm

Voćne sadnice breskva – Springtajm

Sadnice breskve Springtajm su poreklom iz SAD. Plod je krupan izduženo okruglastog, često asimetričnog oblika, sa karakterističnim izraženim vrhom. Meso je belo, meko i dobre arome. Osnovna boja pokožice je beličasto zelenkasta, a dopunska intenzivno crvena, koja prekriva veći dio površine ploda (oko 80%). Koštica se ne odvaja od mesa.
Sazreva krajem juna.
Preporučuje se podloga Vinogradarska breskva.

Scroll