Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice lešnik – Halski džin

Voćne sadnice lešnik – Halski džin

Sadnice lešnika Halski džin su poreklom iz Nemačke. Plod je mase oko 3,6 grama, vrlo krupan, okruglasto kupastog oblika, pri osnovi je širok, a pri vrhu konusan. U račvici može biti i do 5 ploda. Ljuska je tamno smeđe boje. Popunjenost jezgra (randman) jezgra je oko 37%. U cilju međusobnog opašivanja preporučuje se gajenje u društvu sa još 2-3 sorte.
Sazreva polovinom septembra.
Preporučuju se podloge: Mečja leska i sopstveni izdanak.

Scroll