Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice lešnik – Kosfort

Voćne sadnice lešnik – Kosfort

Sadnice lešnika Kosfort su poreklom iz Engleske. Plod je mase oko 2,5 grama, obrnuto jajastog oblika, uži je pri osnovi nego pri vrhu. Ljuska je tanka – izrazito crvene boje kao i jezgro koje je glatko i crveno. U račvici ima prosečno 2-4 ploda. Popunjenost jezgra (randman) je 50-54%.
Sazreva početkom septembra.
Preporučuju se podloge: Mečja leska i sopstveni izdanak.

Scroll