Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice lešnik – Tonda Gentile Romana

Voćne sadnice lešnik – Tonda Gentile Romana

Sadnice lešnika Tonda Gentile Romana su poreklom iz Italije. Plod je veoma krupan, okrugao Ljuska je tanka,kestenjasto prugasta.Popunjenost jezgra (randman) je oko 45 %. Prosečno u račvici može biti 2-3 ploda. Dobro podnose hladnoću pa se mogu gajiti i u područjima sa hladnijom klimom.
Sazreva početkom septembra.
Preporučuju se podloge: Mečja leska i sopstveni izdanak.

Scroll