Voćne sadnice - Kruševac

Sredstva za zaštitu

SREDSTVA ZA ZAŠTITU

Efikasnost zaštite biljaka ne zavisi samo od odabranog preparata već i od mnogih drugih činilaca. Možemo odabrati najefikasnije sredstvo, ali ako ga nismo primenili onda kada je za to momenat, zaštita će izostati. Tada imamo višestruku štetu; nećemo ostvariti planirani prinos, nećemo ostvariti planirani kvalitet, zagadićemo životnu sredinu i sl.

Pesticidi su sredstva za zaštitu bilja namenjeni:

• sprečavanju, suzbijanju i uništavanju organizama (insekti i pauci, stonoge, nematode, puževi, ptice, glodari, bakterije, gljive, virusi i drugi štetni organizmi) štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta
• suzbijanju i uništavanju nepoželjnih vrsta biljaka (korov, alge, mahovine i lišajevi)
• odbijanju štetnih organizama
• izazivanju i remećenju normalnog ponašanja insekata
• delovanju na životne procese biljaka na način različit od načina delovanja sredstava za prihranjivanje (regulatori razvoja i rasta biljaka)
• izazivanju prevremenog opadanja lišća (defolijanti)
• ubrzanom sušenju lišća i drugih nadzemnih delova (desikanti)
• sprečavanju rasta biljaka (retardanti)
• sprečavanju klijanja merkantilnih biljnih delova
• zaštiti proizvoda biljnog porekla tokom skladištenja
• poboljšanju delovanja pesticida.

Namena pesticida

Herbicidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje korovskih biljaka
Fungicidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti.
Insekticidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje štetnih insekata.
Akaricdi – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih grinja.
Arboricidi – pesticidi namenjeni za uništavanje drvenastih biljaka.
Limacidi (moluskocidi) – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih puževa.
Nematocidi – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih nematoda.
Rodenticidi – pesticidi namenjeni suzbijanju glodara.
Repelenti – sredstva za odbijanje štetočina
Desikanti – pesticidi namenjeni izazivanju uvenuća, odnosno sušenja gajenih biljaka.
Defolijanti – pesticidi namenjeni za izazivanje prevremenog opadanja lišća pre berbe, odnosno žetve.

Scroll