Voćne sadnice - Kruševac

Sadnice badem

Badem Ferragnes

Sadnice badema Ferragnes su poreklom iz Francuske. Prosečna masa jezgra je 1,68grama, a popunjenost (randman) je oko 41%. Nema dvostrukih jezgara. Sazreva krajem septembra, početkom oktobra. Preporučujue se podloga Vinogradarska

Pročitajte detaljnije
Scroll