Voćne sadnice - Kruševac

Sredstva za zaštitu

SREDSTVA ZA ZAŠTITU

Efikasnost zaštite biljaka ne zavisi samo od odabranog preparata već i od mnogih drugih činilaca. Možemo odabrati najefikasnije sredstvo, ali ako ga nismo primenili onda kada je za to momenat, zaštita će izostati. Tada imamo višestruku štetu; nećemo ostvariti planirani prinos, nećemo ostvariti planirani kvalitet, zagadićemo životnu sredinu i sl.

Pesticidi su sredstva za zaštitu bilja namenjeni:

• sprečavanju, suzbijanju i uništavanju organizama (insekti i pauci, stonoge, nematode, puževi, ptice, glodari, bakterije, gljive, virusi i drugi štetni organizmi) štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta;
• suzbijanju i uništavanju nepoželjnih vrsta biljaka (korov, alge, mahovine i lišajevi);
• odbijanju štetnih organizama;
• izazivanju i remećenju normalnog ponašanja insekata;
• delovanju na životne procese biljaka na način različit od načina delovanja sredstava za prihranjivanje (regulatori razvoja i rasta biljaka);
• izazivanju prevremenog opadanja lišća (defolijanti);
• ubrzanom sušenju lišća i drugih nadzemnih delova (desikanti);
• sprečavanju rasta biljaka (retardanti);
• sprečavanju klijanja merkantilnih biljnih delova;
• zaštiti proizvoda biljnog porekla tokom skladištenja;
• poboljšanju delovanja pesticida.

Namena pesticida

Herbicidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje korovskih biljaka
Fungicidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti
Insekticidi – pesticidi namenjeni za suzbijanje štetnih insekata
Akaricdi – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih grinja
Arboricidi – pesticidi namenjeni za uništavanje drvenastih biljaka
Limacidi (moluskocidi) – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih puževa
Nematocidi – pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih nematoda
Rodenticidi – pesticidi namenjeni suzbijanju glodara
Repelenti – sredstva za odbijanje štetočina
Desikanti – pesticidi namenjeni izazivanju uvenuća, odnosno sušenja gajenih biljaka
Defolijanti – pesticidi namenjeni za izazivanje prevremenog opadanja lišća pre berbe, odnosno žetve

Scroll