Voćne sadnice - Kruševac

Izbor sadnice

IZBOR SADNICE

Od kvaliteta sadnog materijala zavisi i uspešnost prijema sadnje, zato je neophodno prilikom kupovine sadnica obratiti pažnju na niz detalja.

Sadni materijal se nabavlja u rasadnicima koji su ovlašćeni za prodaju sadnica.
Svaka sadnica mora imati etiketu na kojoj je naznačeno: ime i adresa rasadnika, voćna vrsta, sorta, podloga, starost podloge, za koju sadnju je namenjena ta deklaracija. Takođe treba obratiti pažnju na tip sadnice. Najčešće koriste jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.

Za podizanje zdravog voćnjaka osnovno je pravilo posaditi isključivo sadnice prve klase. Takođe treba obratiti posebnu pažnju na razvijenost korena i nadzemnog dela stabla, starost i zdravstveno stanje, ali i da sadnica nije mehanički oštećena. Potrebno je da sadnica ima očuvane pupoljke i dobro sraslo mesto kalemljenja.
Identitet podloge je veoma važan jer od njega zavisi razvoj, rast i rodnost voćke.

Kategorije i oznake sadnog materijala:

– predosnovni sadni materijal,
– osnovni sadni materijal – označen deklaracijom bele boje,
– sertifikovani sadni materijal – označen deklaracijom plave boje,
– standardni sadni materijal – označen deklaracijom žute boje i slovima S do A.

Scroll