Voćne sadnice - Kruševac

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

1. Kada je idealno vreme za sadnju sadnica voća?
~ Najbolje vreme za sadnju sadnica voća je jesen tj. početak novembra meseca, u tom period vegetacija je u stanju mirovanja tako da sadnica ima vremena da se prilagodi zemljištu na kome je posađena i da spremna dočeka proleće i kretanje vegetacije.

2. Kako posaditi sadnicu?
~ Sadnicu pre sadnje treba pripremiti na taj način što joj treba orezati korenov sistem tako da se skrate sve žile koje su deblje od 5 mm da bi iz njh mogle da krenu mlade žile i ostaviti je da bude u vodi minimalno 30 minuta. U jesen se ne praktikuje skraćivanje sadnica već se taj deo posla ostavlja za rano proleće tj. kraj februara početak marta. Ako bi se prekratile u jesen postoji verovatnoća da u toku zime usled niskih tempratura dođe do smrzavanja sadnice.

3. Da li sadnicu posle sadnje treba prskati?
~ Sadnica je pre vađenja iz rasadnika zaštićena fungicidom na bazi bakra tako da nema potrebe za bilo kakvim prskanjem do proleća i kretanja vegetacije.

4. Da li je poželjno đubrenje sadnica prilikom sadnje?
~ Sadnica može da se đubri na dva način, prvi je da se u samu rupu stavi stajsko đubrvo u količini dve do tri vile na taj način što bi dubina rupe bila minimalno 60 cm, đubrivo bi išlo na dno rupe preko toga 20cm utapkane zemlje pa tek onda sama sadnica. Drugi način je da se đubrivo posle sadnje rasporedi oko same voćke.

5. Kako pripremiti zamljište za sadnju?
~ Pre same pripreme zemljišta za sadnju treba uraditi analizu zemljišta da bi se utvrdilo prisustvo humusa kao i kiselost zemljišta što je jako bitno za određivanje načina obrade samog zemljišta i njegovog đubrenja. Zemljište treba duboko poorati minimalna dubina treba da bude 40 cm i to treba uraditi po suvom vremenu. Sadnice nikako ne treba saditi kada je zemljište previše vlažno i blatnjavo jer takvo zemljište se stvrdne kada se osuši, jako ga je teško obrađivati, a samim tim sadnica ne prima dovoljno kiseonika i vlage što može dovesti do slabijeg porasta a u najgorem slučaju i do sušenja same sadnice.

6. Kako zaštititi sadnicu u toku jeseni i zime od glodara?
~ Tokom jeseni i zime zbog nedostatka hrane postoji opasnost da ako voćnjak nije ograđen divlje životinje zec i srna ogule koru na sadnicama i samim tim prekinu tok sokova iz korena prema krošnji i osuše sadnicu. U ovom slučaju je najbolje da se oko samog debla postavi zaštitna mrežica. Drugi način je da se stablo premaže sredstvom koje se zove Kunilend.

Scroll