Voćne sadnice - Kruševac

Blog

Kompost

Kompost je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije u aerobnim uslovima koja se kompostiranjem pretvara u humus. Kompostiranje je stara prirodna metoda kojom se organski ostaci pretvaraju u plodni

Pročitajte detaljnije

Sadnja voća

Pravilna sadnja voća uz pripremu zemljišta i izbor sadnica su najvažniji faktori prilikom podizanja voćnjaka. Zato im se treba posvetiti posebna pažnja. Prva odluka pre zasađivanja sadnica je izbor parcele

Pročitajte detaljnije

Fitohormoni

  Šta su fitohormoni? Fitohormoni su prirodne supstance koje se izgrađuju u biljnom organizmu koje utiču na razviće biljaka. Razviće biljaka obuhvata dva procesa: rastenje i diferencijaciju. Rastenje predstavlja povećanje

Pročitajte detaljnije

Radovi u voćnjaku i vinogradu u julu

Juli je obično najsušniji mjesec u godini, radi čuvanja vlage u zemljištu, potrebno je obratiti pažnju na površinsku obradu zemljišta (drljanje, frezanje, prašenje). U julu mesecu sazrevaju plodovi mnogih sorata

Pročitajte detaljnije

Aprilski radovi u voćnjaku

Đubranje u voćnjacima; Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju; Uklanjanje mladih izdanaka u malinjacima i kupinjacima; Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva; Uništavanje korova herbicidima u većim voćnim

Pročitajte detaljnije

Junski radovi u voćnjaku i vinogradu

U junu se sprovodi zaštita voćnjaka od štetočina i bolesti, kao i površinska obrada zemljišta i uklanjanje korova sa zemljišta voćnjaka. Voće koje je na pragu berbe – trešnje, jagode,

Pročitajte detaljnije

Orezivanje voćnjaka

Za davanje dobrog roda, stabla i žbunove voćaka treba ispravno i redovno orezivati u nekim slučajevima i oblikovati. Način orezivanja zavisi od željenog oblika i vremena dozrevanja plodova i vrste

Pročitajte detaljnije

Zimsko prskanje voćnjaka i vinove loze

Zimskim prskanjem voćnjaka i vinove loze suzbija se veliki broj prouzrokovača bolesti i štetočina. Najboiji rezultati se postižu u drugoj polovini februara ili početkom marta u vreme mirovanja vegetacije. Zimsko

Pročitajte detaljnije

Priprema sadnica za prodaju

Sadnice voća, loznog kalema i sadnice ruža iz našeg rasadnika su upakovane u velike, čvrste, polietilenske kese, obložene su čvrstom kartonskom kutijom. Korenov sistem je u vlažnom supstratu. Upakovane sadnice

Pročitajte detaljnije

Januar – Radovi u voćnjaku

Ako sneg nije visok i ako temperature nisu izuzetno niske, možete obaviti neke od sledećih radova u voćnjaku: • Priprema zemljišta za sadnju voćaka. • Đubrenje organskim i mineralnim đubrivima.

Pročitajte detaljnije

Radovi u voćnjaku u martu

U martu se podižu matičnjaci vegetativnih i generativnih podloga, rastila i zasadi voćaka. Završava se rezidba jabučastih i koštičavih voćnih vrsta. Suzbijaju se korovi u voćnjacima i obavlja međuredna obrada

Pročitajte detaljnije

Priprema voćnjaka za zimu

Nakon berbe, u voćnjaku počinju radovi čiji je cilj da se stabla što bolje pripreme za prezimljavanje. U opalim plodovima i lišću, ranama na granama i ispod kore, prezimljavaju različite

Pročitajte detaljnije

Radovi u vinogradu april – jun

Period april-jun je krcat radovima u vinogradu. Od pravilno izvedenih agrotehničkih mera u mnogome zavisi količina i kvalitet roda. Tačne datume izvođenja pojedinih radova teško je precizirati jer se, zavisno

Pročitajte detaljnije

Zaštita voćnjaka u maju

Zaštita voćnjaka – U mesecu maju voćke napada najveći broj štetočina i bolesti, pa se prema tome mora baš sada posvetiti najveća pažnja njihovom suzbijanju. Odmah posle cvetanja izvodi se

Pročitajte detaljnije

Sadnja ruža

Priprema zemljišta: Pred kraj leta ili u ranu jesen zemlju treba dobro i duboko izriljati (40 cm u dubinu) uz dodatak pregorelog stajskog i mineralnog PK fosfornog đubriva. Đubrivo se

Pročitajte detaljnije

Radovi u vinogradu februar-april

RADOVI U VINOGRADU FEBRUAR-APRIL Sredinom januara loza izlazi iz perioda organskog mirovanja. Posle izlaska iz organskog mirovanja okca ne kreću, zbog loših vrernenskih uslova, sve do kraja marta meseca. Do

Pročitajte detaljnije
Scroll