Voćne sadnice - Kruševac

Fitohormoni

 

Fitohormoni - biljni hormoni

Šta su fitohormoni?

Fitohormoni su prirodne supstance koje se izgrađuju u biljnom organizmu koje utiču na razviće biljaka. Razviće biljaka obuhvata dva procesa: rastenje i diferencijaciju. Rastenje predstavlja povećanje biljnog tela ili pojedinih biljnih organa, dok diferencijacija podrazumeva pojavu novih tipova ćelija, organa ili tkiva, kao i uspostavljanje višeg stepena složenosti organizma. Na hormonalni status utiču i spoljašnji faktori, tako da su fitohormoni takođe i elementi signalnog sistema koji usklađuje funkcije biljke sa elementima njene okoline. Fitohormoni se još nazivaju i regulatorima rastenja ili supstancama rastenja.

Vrlo kratko vreme nakon otkrića fitohormona dokazano je da oni imaju značajne efekte na biljnu proizvodnju, pa se danas intenzivno koriste u voćarstvu, ratarstvu i šumarstvu.

Fitohormoni su organske supstance male molekulske mase, koje ne spadaju u hranljive materije, a koje (u malim količinama) stimulišu, inhibiraju ili na neki drugi način modifikuju rastenje i razviće biljaka.

Fitohormoni obukvataju nekoliko klasa jedinjenja i to:

  • Auksini
  • Giberelini
  • Citokinini
  • Abscisinska kiselina
  • Etilen.

Razlika između fitohormona i animalnih hormona?

Termin „hormon“ je preuzet iz animalne fiziologije i on pokazuje da se aktivna supstanca proizvodi u posebnim žlezdanim ćelijama i transportuje humoralnim putem do nekog drugog organa i tkiva, u kome reguliše funkciju specijalnih ciljnih ćelija.

Biljke nemaju žlezde u kojima se sintetišu hormoni (svaka ćelija u nekom periodu života sintetiše neki hormon), ne postoje ciljne ćelije (sve ćelije u nekom periodu života reaguju na hormone), humoralni sistem ne postoji (transport hormona nije uvek jasno utvrđen).

Koja su dejstva fitohormona?

Biljni hormoni imaju višestruko dejstvo i širok dijapazon dejstva:

  • Svi fitohormoni deluju tokom celog razvića biljke na procese u različitim ćelijama i organima;
  • Efekat jednog hormona na iste ćelije može biti različit u zavisnosti od stadijuma razvića ćelije;
  • U svakom razvojnom procesu obično učestvuje dva ili više hormona, a krajnja reakcija zavisi od njihove interakcije.Scroll