Voćne sadnice - Kruševac

Sadnja ruža

Priprema zemljišta: Pred kraj leta ili u ranu jesen zemlju treba dobro i duboko izriljati (40 cm u dubinu) uz dodatak pregorelog stajskog i mineralnog PK fosfornog đubriva.

Đubrivo se dodaje da bi se obezbedile dovoljne rezerve hrane bez obzira na sastav i plodnost zemljišta.
Neposredno pred sađenje zemlju treba sitno isitniti. Rupe treba da budu duboke i široke po 40 cm. U rupu se ne sme dodatno dodavati đubrivo zbog oštećenja korena koje može nastati u tom slučaju.

Priprema sadnica: Na korenu se odstranjuju sve obolele žile, oštećene se prekraćuju do zdravog dela, a zdrave skraćuju na 15 do 20 santimetara.
U koliko se ruža sadi u jesen sa nadzemnog dela se uklanjaju samo slabe i oštećene grančice dok se glavno orezivanje vrši u proleće.
Prolećno orezivanje vrši se tako što se jači izbojci skrate na tri do četiri okca dok se slabiji prekraćuju na dva okca.

Ruže se mogu saditi samo za vreme mirovanja vegetacije, a najbolje u jesen po prestanku vegetacije od kraja septembra do polovine novembra. U proleće se sadnja vrši krajem marta. Jesen je bolja za sadnju ruža od proleća.

Posle sađenja sadnice treba obilno zaliti bez obzira na vlažnost zemljišta. Po upijanju vode motikom treba pažljivo prigrnuti zemlju oko nadzemnog dela biljke u visini od najmanje 10cm. Ruže sasađene u proleće zagrću se nešto manje.

Ruže zasađene u jesen ili u proleće treba postepeno odgrtati od sredine marta do kraja aprila, najbolje prilikom okopavanja. Sadnice zasađene u proleće se postepeno odgrću na 20-30 dana posle sadnje. Najbolje je definitivno odgrtanje izvršiti po oblačnom i kišovitom vremenu.
Scroll