Voćne sadnice - Kruševac

Preporuka za zaštitu voćnjaka u junu

PREPORUKA ZA ZAŠTITU VOĆNJAKA U JUNU

KRUŠKA– Kruška je sada u fenofazi formiranih plodova. U ovom periodu treba pratiti pojavu i razvoj kruškine buve (Psylla pyri). Kruškina buva je najveća štetočina kruške i zbog toga treba posvetiti posebnu pažnju njenom suzbijanju. Potrebno je pregledati zasade kruške i čim se uoči početak stvaranja medne rose potrebno je obaviti tretiranje. Za suzbijanje kruškine buve u ovom periodu treba koristiti sredstva na bazi amamektrina (Vertimec, Abastate, Armada). Njima treba dodati Nu-film 17 ili letnja mineralna ulja u koncentraciji 0,5%. Ova sredstva se dodaju radi boljeg dejstva abamektrina. Navedenim insekticidima treba dodati Dithan ili Mankogal koji su namenjeni za suzbijanje čađave krastavosti kruške.

JABUKA– Jabuka je sada u fenofazi formiranih plodova. Plodovi su osetljivi na Venturia inaequalis, prouzrokovača čađave krastavosti jabuke i zato treba nastaviti zaštitu protiv ovog patogena. Od fungicida mogu se koristiti sistemični preparati (SCORE, SYSTHANE) u kombinaciji sa preventivnim (DELAN). Ovim kombinacijama suzbija se i pepelnica jabuke. Navedenim fungicidima treba dodati insekticide za suzbijanje lisnih vaši. Od insekticida mogu se koristiti preparati KONZUL ili NUREL D.

BRESKVA– U ovom periodu, kada je reč o bolestima, obavlja se suzbijanje pepelnice (Sphaeroteca panossa) i šupljikavosti lista (Clasterosporium carpophylum). Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti preparati TOPAS, ANVIL, SYSTHANE i drugi, a za suzbijanje šupljikavosti lista mogu se koristiti DITHANE ili DELAN. Od insekata, u ovom periodu suzbijamo breskvinog smotavca (Cydia molesta). Ovo je veoma važna štetočina breskve. Izaziva crvljivost plodova, a na mestima ubušivanja dolazi do pojave truleži plodova. Plodovi koji su napadnuti ovom štetočinom praktično se ne mogu štititi od prouzrokovača truleži. Od preparata mogu se koristiti BASUDIN,COTNION, NUREL D i drugi.

ŠLjIVA– Potrebno je obaviti tretiranje šljive u cilju zaštite od plamenjače (Polystigma rubrum), kao i rđe šljive. Od fungicida možemo koristiti DITHANE ili DELAN. Rđa šljive se javlja u kišovitim godinama i posebno su osetljive čačanske selekcije. Fungicidima dodati neki od insekticida za suzbijanje lisnih vaši.

VIŠNjA– Od bolesti koje napadaju višnju, najznačajnija je lisna pegavost koja može dovesti do potpunog opadanja lišća. Da se ovo ne bi desilo, obavezno je treba prskati. Od fungicida mogu se koristiti preparati DITHANE, MANKOGAL, SYLIT. Za suzbijanje lisnih vaši koje se mogu pojaviti u ovom periodu mogu se koristiti preparati ACTARA, MOSPILAN i dr.

NAPOMENA: Prilikom primene hemijskih sredstava strogo se pridržavati uputstva o pravilnoj primeni pesticida kako ne bi došlo do neželjenih efekata (trovanja ljudi i toplokrvnih životinja, zagađenja čovekove okoline i dr.). Prskanje voća prilagoditi vremenskim uslovima. Raditi po suvom i tihom vremenu bez vetra. Prilikom aplikacije hemijskog sredstva nositi zaštitnu odeću i opremu. Obavezno voditi knjigu evidencije primenjenih pesticida tokom vegetacije, odnosno uneti :

– naziv primenjenog preparata,

– koncentaciju primene preparata

– datum tretiranja,

– fazu razvoja biljke,

– utrošak vode u litrima,

– propisanu karencu u danima.
Scroll