Voćne sadnice - Kruševac

Pripreme stabla voćnjaka za zimu

Zima je na pragu i potrebno je adekvatno pripremiti stabla voća da bi uspešno prebrodili predstojeću sezonu.
Jedna od obaveznih mera je zaštita od glodara, jer oni mogu naneti velike štete mladim voćkama.
Oštećena stabla od strane glodara su zakržljala u razvoju, osetljivija su na niske temperature i mrazove, a veoma često mlade sadnice zbog tih oštećenja mogu i da propadnu, pa je u tom slučaju potrebno zasaditi novu sadnicu.
Najsigurniju zaštitu od glodara predstavlja kombinacija hemijskih preparata i mehaničkih mera zaštite.

Zaštita hemijskim preparatima
Primena hemijskih preparata je jedan vid zaštite, tj. primena repelenata (sredstva koja svojim mirisom odbijaju divljač i glodare).
Mehaničke mere zaštite
Najbolji način zaštite mladih voćki može sa obaviti obavijanjem stabala sa specijalnim namenskim mrežicama od tvrde plastike ili pocinkovane žice. Jednom postavljene, ovakve mrežice mogu da štite voćku narednih nekoliko godina.
Radi suzbijanja glodara zemljište u voćnjacima treba održavati obrađeno i što čistije od korova. Duboka obrada zemljišta uz upotrebu pretplužnjaka je veoma značajna jer na taj način se miševima uskraćuje hrana, ruše se njihovi hodnici i skloništa pa se tako u većoj meri izlažu grabljivicama i prirodnim neprijateljima.
Scroll