Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice breskva – Springkrest

Voćne sadnice breskva – Springkrest

Sadnice breskve Springkrest rađaju srednje obilno. Plod je sitan,okrugao i sa ponekad naglašenom bradavicom. Meso je žute boje, srednje čvrsto, dobrog kvaliteta. Koštica se u punoj zrelosti delimično ili potpuno odvaja od mesa.
Sazreva krajem juna.
Preporučuje se podloga Vinogradarska breskva.

Scroll