Voćne sadnice - Kruševac

Voćne sadnice orah – Franketi

Voćne sadnice orah – Franketi

Sadnice oraha Franketi su poreklom iz Francuske. Popunjenost (randman) jezgra je oko 48%. Plod je srednje krupan mase oko 12 grama, izdužen sa hrapavom ljuskom.
Sazreva krajem septembra, početkom oktobra.
Preporučuje se podloga Domaći sejanac.

Scroll